jaunasis mokslininkasKaip mokslininkai nusprendė vadinti visas atrandamas medžiagas?

Ar jie ilgai ir sunkiai kamavosi?

1. 1787 m. Lavuazjė pasiūlė prancūzų mokslininkų susistemintus cheminių medžiagų pavadinimus. Iki tol mokslininkai patys prasimanydavo keisčiausių pavadinimų. Cheminių medžiagų pavadinimai ir dabar skamba labai paslaptingai, tačiau gali būti ramus - tavo chemijos mokytojas jų neišsigalvojo.

2. Švedų chemikas Jensas Jacobas Berselijus (1779-1848) pasiūlė cheminius elementus žymėti pirmosiomis lotyniško pavadinimo raidėmis. Taigi vandenilis (lot. hydrogenium) tapo H, o deguonis (lot. oxygenium) tapo O. Paprasta, tiesa?

3.Antrąkart plykstelėjus švedo proto šviesai, buvo pradėti naudoti skaičiai, kurie parodė, kiek atomų sudaro kiekvieną cheminį elementą. Vadinasi,H2 yra du vandenilio atomai.

Nuostabu, ar ne?

4. Kai du ar daugiau atomų susijungia, jų junginys vadinamas molekule. 2H2 reiškia dvi vandenilio molekules, o H2O yra molekulė, kurioje susijungia dvi vandenilio ir vienas deguonies atomas.

5. Iš tikrųjų H2O tėra chemijos kodas, nusakantis paprasčiausią mūsų vandenį.

 

Taigi chemiku gali tapti kiekvienas. Tiesą sakant, ir tu juo gali būti, nė pats to neįtardamas. O jei tai skamba neįtikinamai, pagalvok: tu naudojiesi chemija kaskart, kai gamini valgyti ar skalbi. Keista ar ne?

 

Šaltinis: N.Arnold, "Cheminis chaosas", Egmont Lietuva, 2000.